0968 491 984

14 câu hỏi thường xuyên để cứu mạng trẻ trong những tình huống nguy hiểm.

26-02-2018

Cha mẹ hãy là người bạn lớn của con, giúp con có kiến thức tự vệ trong những tình huống nguy hiểm.
Cha mẹ hãy thường xuyên trò chuyện và hỏi trẻ những câu hỏi như các dạng câu dưới đây ạ !

Hình ảnh hoạt động