0968 491 984

Các bé Moon đã được cô giáo dạy làm quen với đồng hồ cơ thể.

01-02-2018

Các bé Moon đã được cô giáo dạy làm quen với giờ đúng và các con còn dùng ngôn ngữ cơ thể để hiện dưới sự hướng dẫn của các cô nữa đấy. Bố mẹ về ôn lại cho con nhé

Hình ảnh hoạt động