0968 491 984

Đặt lịch thăm trường

Mời quý phụ huynh đến thăm Ngôi nhà Montessori:

– Tham quan cơ sở vật chất.
– Gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm.

Mời quý phụ huynh đến thăm Ngôi nhà Montessori