0968 491 984

Nhân sự

Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Bích

- Hiệu trưởng – Người sáng lập Trường Mầm non Ngôi Nhà Montessori
- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên nghành Giáo dục Mầm non
- Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Giáo dục học
Tốt nghiệp khóa Giáo viên Montessori lứa tuổi 0-3 và 3-6 của Viện Đào tạo Giáo viên Montessori Canada”
- Đào tạo về “Xu hướng Giáo dục Mầm non” (Khoa học và Mỹ thuật) tại Seoul -Hàn Quốc
- Giảng viên Trường Trung cấp Mầm non

Giáo viên

×

Vira Hlushchenko

Vira Hlushchenko
Năm Bằng cấp/Chứng chỉ Trường

- Giáo viên tiếng Anh và Yoga - Tốt nghiệp Chuyên ngành Tâm lý học tại Bang Slavayansh - Chứng chỉ CELTA - giảng dạy Anh ngữ quốc tế được cấp bởi Đại học Cambridge và công nhận trên toàn thế giới.

Xem chi tiết

Kinh nghiệm giảng dạy