0968 491 984

Hoạt động khám phá khoa học theo dự án của Dongsim- Hàn Quốc

14-01-2018

Hoạt động khám phá khoa học theo dự án của Dongsim- Hàn Quốc vẫn được tiếp tục triển khai tại Trường cho các con.

Mới đây, trong buổi chia sẻ các sản phẩm và hoạt động sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chia sẻ cho một số giáo viên và sinh viên mầm non về các sản phẩm cực kỳ hữu ích- kỳ diệu- đơn giản- dễ làm- dễ hiểu và có thể áp dụng cho trẻ từ 3-6 tuổi.

Hình ảnh hoạt động