0968 491 984

Hôm nay các bạn lớp Sao Kim đã được tìm hiểu và thực hành cách pha màu và tạo ra màu mới đấy ạ.

16-04-2018

Hình ảnh hoạt động