0968 491 984

Hôm nay chúng con được tìm hiểu về tính chất của NƯỚC

27-06-2018

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất. Hôm nay chúng con được tìm hiểu về tính chất của NƯỚC .SAO KIM đáng yêu

Hình ảnh hoạt động