0968 491 984

Lịch năm mới 2018 của các bạn nhỏ tự làm.

24-01-2018

Cô và trò Rainbow thật sáng tạo, bạn nhỏ nào cũng say sưa làm lịch năm mới 2018. Các bạn rất hào hứng với thành quả của mình để mang về tặng bố mẹ đấy ạ!

Hình ảnh hoạt động