0968 491 984

Món mứt dừa.

08-02-2018

Sau khi hoàn thành các công đoạn. Cùng với sự giúp sức của các cô, các con được thưởng thức mứt dừa ngon ngon làm sao

Hình ảnh hoạt động