0968 491 984

Tập thể lớp Sao Mộc đã có 1 buổi toạ đàm nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác thật là ý nghĩa, 19/5/1890 - 19/5/2018

18-05-2018

" Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A có Bác Hồ đời em được ấm no 
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A có Bác Hồ đời em được ấm no 
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ"
Tập thể lớp Sao Mộc đã có 1 buổi toạ đàm nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác thật là ý nghĩa, 19/5/1890 - 19/5/2018

 

Hình ảnh hoạt động