0968 491 984

Trường MN Ngôi nhà Montessori cũng nô nức tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân

02-02-2018

Xuân đang về trên khắp các nẻo đường, Trường MN Ngôi nhà Montessori cũng nô nức tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân: Làm lịch Tết, viết câu đối, trang trí tranh Đào Mai, Gói bánh Chưng, xúng xính áo mới đón Tết ... rất nhiều hoạt động thú vị trong dịp Tết, các bạn nhỏ nhớ đi học đầy đủ để tham gia trọn vẹn các hoạt động nha

Hình ảnh hoạt động