0968 491 984

Với chủ đề : “Các phương tiện giao thông“

06-01-2018

Với chủ đề : "Các phương tiện giao thông" hôm nay các bé lớp Sao Kim được cùng nhau tạo ra những chiếc ô tô rất xinh xắn và đáng yêu đấy bố mẹ ạ.

Hình ảnh hoạt động