Tư vấn Luật

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ và báo cáo tuân thủ cần thiết cho cơ quan nhà nước, thực thi các công việc liên quan đến luật kinh tế. Qua đó tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu khối lượng công việc và mang đến sự yên tâm cho các cấp quản lý nhằm tập trung vào các công việc kinh doanh cốt lõi.

GIAI ĐOẠN KINH DOANH THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM
 

GIAI ĐOẠN 1. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG

 • Tư vấn về loại hình doanh nghiệp, tư vấn về ngành nghề, điều kiện kinh doanh
 • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài
 • Tư vấn thành lập công ty FDI
 • Chuyển nhượng, huy động vốn
 • Cơ cấu tổ chức
 • Quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông
 • Quản lý lợi nhuận
 • Thuê văn phòng, mua bán bất động sản
 • Sở hữu trí tuệ
 • Chính sách thuế
 • Tìm kiếm đối tác
 • Tuyển dụng, quản lý lao động trong nước và nước ngoài

GIAI ĐOẠN 2. KHỞI ĐẦU KINH DOANH

 • Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục xin cấp phép
 • Điều chỉnh, bổ sung thông tin trên giấy phép: Đổi tên, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ, thành viên góp vốn, đại dện pháp luật.

GIAI ĐOẠN 3. VẬN HÀNH VÀ TUÂN THỦ

 • Báo cáo tài chính, thuế
 • Kiểm toán nội bộ và hệ thống báo cáo tuân thủ
 • Luật lao động – Tính lương
 • Giải quyết tranh chấp

GIAI ĐOẠN 4. GIA HẠN, GIẢI THỂ, M&A.

 • Gia hạn, giải thể
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Mua bán, sáp nhập (M&A)

Lưu ý: *Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác, vui lòng liên hệ 0968 491 984  để được tư vấn cụ thể.

Đăng ký tư vấn
Tư vấn: 0968 491 984
0968491984